Skladovacie systémy
Certifikáty

Zoznam certifikátov, ktoré naša firma získala.

Viac
Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Krejčiřík
telefon: 572610515
mobil: 602320464
email: tk@imtradex.cz

Ing. Petr Chlachula
telefon:572610516
email: pch@imtradex.cz

Ing. Zdeněk Petira
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Ing. Ladislav Matyáš
místopředseda představenstva
pevná linka: 572 610 517
mobil: 602 720 484
email: matyas@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Servis nielen pre mobilné regály

V spoločnosti IMTRADEX, a. s. systematicky venujeme veľkú pozornosť odstraňovaniu porúch na dodaných zariadeniach, a to tak v záručnej, ako aj pozáručnej lehote.

Organizácia servisného oddelenia je postavená na poznatkoch a profesionálnom prístupe zodpovedného vedúceho konštruktéra, ktorý pozná skladovacie zariadenia od prvej komunikácie so zákazníkom pri riešení jeho potreby, a tiež od vzniku zákazky a aj od samého počiatku spracovania výrobnej dokumentácie a sledovania priebehu výroby.

Náš špecialista-konštruktér najlepšie vie, ako efektívne a čo najrýchlejšie odstrániť vzniknuté poruchy, ale dokáže aj rýchlo nájsť príčiny chýb vrátane vyvodenia potrebných opatrení na minimalizáciu opakovania nedostatkov, či už sú na strane firmy IMTRADEX, a. s., alebo na strane používateľa.

Toto systémové poňatie organizácie servisných prác zabezpečuje minimalizáciu opakovaných chýb a tiež minimalizáciu neproduktívnych servisných zásahov.

Organizácia servisného zásahu závisí od charakteru nahlásených chýb, prípadne iných problémov.