Skladovacie systémy
Certifikáty

Zoznam certifikátov, ktoré naša firma získala.

Viac
Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Krejčiřík
telefon: 572610515
mobil: 602320464
email: tk@imtradex.cz

Ing. Petr Chlachula
telefon:572610516
email: pch@imtradex.cz

Ing. Zdeněk Petira
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Ing. Ladislav Matyáš
místopředseda představenstva
pevná linka: 572 610 517
mobil: 602 720 484
email: matyas@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Kontakt

Google Street View

IMTRADEX, a.s.
U Dvora 209
687 51 NIVNICE
Česká republika

GPS: 48°59'29.832"N, 17°38'27.657"E

IČO : 00545392
DIČ : CZ00545392

Oprávnený hospodársky subjekt, evidenčné číslo (AEOF)

číslo osvedčenia: C Z A E O F 1 2 0 2 I 6
Odkaz na záznam v registri AEO

Bankové spojenie:

Česká sporiteľňa, a. s., pobočka Zlín

Účet CZK: 1060902/0800, IBAN: CZ98 0800 0000 0000 0106 0902

Účet EUR: 1061032/0800, IBAN: CZ80 0800 0000 0000 0106 1032

BIC (SWIFT kód): GIBACZPX

Recepcia, ústredňa

tel.:+420 572 610 511
e-mail:imtradex@imtradex.cz

Sekretariát, personálne oddelenie

tel.:+420 572 610 522
mobil:+420 
e-mail:is@imtradex.cz

Obchodný úsek

Pojazdné skladovacie zariadenia na veľké zaťaženia

tel.:+420 572 610 515
mobil:+420 602 320 464
e-mail:tk@imtradex.cz
tel.:+420 572 610 516
e-mail:pch@imtradex.cz

Pojazdné zariadenia na ľahké zaťaženia, skladovacie plošiny, konzolové regály

tel.:+420 572 610 525
mobil:+420 724 947 276
e-mail:zp@imtradex.cz
tel.:+420 572 610 528
e-mail:jm@imtradex.cz

Elektrokonštrukcie

tel.:+420 572 610 524
mobil:+420 724 754 835
e-mail:elektro@imtradex.cz
tel.:+420 572 610 510
mobil:+420 724 968 469
e-mail:ts@imtradex.cz

Ekonomický úsek:

Odborní pracovníci

hlavný účtovník

tel.:+420 572 610 518
e-mail:uctarna@imtradex.cz

fakturácia

tel.:+420 572 666 538
e-mail:vykazy@imtradex.cz

Nákup a logistika:

nákup

tel.:+420 572 610 512
e-mail:nakup@imtradex.cz

logistika

tel.:+420 572 610 521
e-mail:logistika@imtradex.cz