Skladovacie systémy
Certifikáty

Zoznam certifikátov, ktoré naša firma získala.

Viac
Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Krejčiřík
telefon: 572610515
mobil: 602320464
email: tk@imtradex.cz

Ing. Petr Chlachula
telefon:572610516
email: pch@imtradex.cz

Ing. Zdeněk Petira
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Ing. Ladislav Matyáš
místopředseda představenstva
pevná linka: 572 610 517
mobil: 602 720 484
email: matyas@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Preventívne prehliadky regálov

Preventívne prehliadky regálov = predĺženie ich životnosti a prevencia proti škodám!

Povinnosti prevádzkovateľa regálových systémov sú legislatívne upravené a vykonávanie alebo zabezpečenie preventívnych prehliadok regálov a ich revízií je zákonnou povinnosťou.

Opomenutie alebo podceňovanie prevencie regálových systémov môže mať za následok vznik škôd na majetku vašom, na majetku vašich zákazníkov a v neposlednom rade na zdraví a v najtragickejšom prípade aj na životoch!

Ak máte záujem a potrebujete radu v tejto oblasti, prípadne si chcete objednať predpísané prehliadky a revízie regálových systémov, skontaktujte sa s našou firmou.

Pre pojazdné skladovacie zariadenia, paletové, konzolové a stacionárne paletové regály.

Ing. Tomáš Krejčiřík
tel.: +420 572 610 515
fax: +420 572 634 351
gsm: +420 602 320 464
e-mail: tk@imtradex.cz

Pre stacionárne regály konzolové, policové a plošiny.

Ing. Zdeněk Petira
tel.: +420 572 610 525
fax: +420 572 634 351
gsm: +421 724 947 276
e-mail: zp@imtradex.cz