Systemy magazynowania
Certyfikaty

Lista certyfikatów, które uzyskała nasza firma.

Więcej
Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Krejčiřík
telefon: 572610515
mobil: 602320464
email: tk@imtradex.cz

Ing. Petr Chlachula
telefon:572610516
email: pch@imtradex.cz

Ing. Zdeněk Petira
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Ing. Ladislav Matyáš
místopředseda představenstva
pevná linka: 572 610 517
mobil: 602 720 484
email: matyas@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Petira Zdeněk
telefon: 572610525
mobil: 724947276
email: zp@imtradex.cz

Ing. Jaroslav Mikulčík
telefon: 572610528
email: jm@imtradex.cz

Serwis nie tylko dla mobilnych regałów

W spółce IMTRADEX, a.s. poświęcamy systematycznie dużą uwagę usuwaniu usterek dostarczonych urządzeń, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak też pogwarancyjnym.

Organizacja działu serwisu bazuje na wiedzy i zawodowym podejściu odpowiedzialnego naczelnego konstruktora, który zna dostarczone urządzenie magazynowe od pierwszego kontaktu z klientem podczas rozwiązywania jego potrzeb, również od powstania zlecenia, a także od samego początku opracowywania dokumentacji produkcyjnej i monitorowania przebiegu produkcji.

Nasz specjalista - konstruktor - wie najlepiej, jak skutecznie i jak najszybciej usunąć zaistniałe usterki, ale potrafi też szybko ustalić przyczyny usterek, z wyciągnięciem odpowiednich wniosków w celu minimalizacji powtarzania się wad/błędów, czy to po stronie firmy IMTRADEX, a.s., czy też po stronie użytkownika.

Taka systemowa koncepcja organizacji prac serwisowych zapewnia minimalizację powtarzających się usterek, a także minimalizację bezproduktywnych interwencji serwisowych.

Organizacja interwencji serwisowej zależna jest od charakteru zgłoszonych usterek, ewentualnie innych problemów.